С поредица от събития нашето училище – СУ „Саво Савов“, почете делото на народните будители тази година.

На 29 и 30 октомври 2018 год. в часове по Български език и литература и Час на класа учениците имаха възможност да чуят беседи за ген. Паприков, както и за плеядата Пирдопски будители, увлекателно изнесени от г-жа А. Венкова.

На 30 октомври класове от училището и преподаватели се поклониха и поднесоха цветя пред паметника на Тодор Влайков – патрон на града и изслушаха слово заа народополезното му дело от г-н Петър Лалов – учител в СУ „Саво Савов“.

Друга група класове и преподаватели посетиха Пирдопската църква където отец Н. Бръмбаров им разказа увлекателно за приноса на българското духовенство за укрепването на народната свяст.