Екипът от преподаватели на СУ „Саво Савов“ след участието в мобилност на 20 и 21.11. 2018 г. в  ППМГ „Добри Чинтулов“ гр. Сливен на тема „Прилагане на ИКТ в учебния процес“  обсъди предложения за иновации и реши за дапочне внедряването чрез G Suite for Education и „облачната“ платформа, която използва училището, на Google Класна стая в часове по Математика и БЕЛ.

След въвеждането учениците получиха разширени възможности за достъп до учебни ресурси и онлайн комуникация с преподавателите.