Центърът за Развитие на Човешките Ресурси – Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+”, обяви резултатите от от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“.

СУ „Саво Саво“ е Главен координатор на проекта:„CAUTION ! Rise of the ECO-Warriors.“

Нашето училище е сред класиралите се 30 училища от цялата страна с 92,5 точки от 100 възможни.
СУ „Саво Савов“ ще реализира проекта в партньорство с училища от Португалия, Испания, Полша Литва и Турция.

Повече информация на : http://hrdc.bg/