Награда на името на Веса Георгиева – учител

Носители на наградата:

Учебна 2008/2009
Анна Велина

Учебна 2009/2010
Нели Богданова

Учебна 2010/2011
Мария Велкова

Учебна 2011/2012 год.
Петьо Богданов
Цанка Николова

Учебна 2012/2013 год.
Теодора Лазарова

Учебна 2013/2014 год.
Александър Хр.  Костов

Учебна 2014/2015 год.
Пресияна В. Върбанова

Учебната 2015/2016 год.
Николина Чалъкова

Учебна 2016/2017
Джулия Богданова

Учебна 2017/2018

Василена Петканска

Учебна 2018/2019

Християн Стефанов

 

Спонсори и Партньори

  • Химгардсистем ООД
  • Доц. Юлиан Карабиберов
  • Училищно Настоятелство
  • Дора Минева
  • Нели Герова
  • РЕТЕЛ АД
  • АРГУС ООД
  • Дънди Прешъс Металс
  • „Реиж“ ООД